Mac Soğutma

Çevre ve Kalite Politikamız

Biz MAC Soğutma Ailesi olarak, yaşadığımız çevredeki canlıları korumak, doğal kaynakları azami tasarruf ve verimle kullanmak ve kirliliği önleyerek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için özen gösteririz.

Mac Soğutma

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Kurumsal sosyal sorumluluk politikamızda; ülkemize fayda sağlayacak çalışmalar yapmayı ve desteklemeyi hedefleriz. Toplumdan kazandığımızı toplumla paylaşmayı ilke sayan, etik, sorumlu, toplumun genel çıkarlarını geliştiren ve koruyan bir yaklaşımla hareket ederiz.

Mac Soğutma

Vizyonumuz

Yıllar boyu edindiğimiz entelektüel sermayemiz olan teknik bilgi, beceri ve tecrübeyle, çözüm ortağımız olan firmalar ile birlikte, müşterilerimizin aradıkları özel ve genel ihtiyaçlarını tam karşılayan hizmeti üretmektir. Özellikle anahtar teslimi projelerde mühendisliğin gerektirdiği en uygun ve en güncel teknolojileri kullanarak Ülkemizde ve Dünyada ilk akla gelen uygulayıcı şirket olmaktır.

Mac Soğutma

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda rekabet gücünü artırmak, kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla sektördeki lider konumunu sürdürmek amacıyla, eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, enerjik insan kaynağını şirketimize kazandırmaktır.